Lutomierska 115B, Łódź

783 355 052

ul. Morgowa 4, Łódź

783 355 052

Oferta

Oferta

Czym się zajmujemy?

POMIARY SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE:

 • Mapy do celów projektowych
 • Tyczenia: budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia, granic działek itp.
 • Inwentaryzacje powykonawcze
 • Pomiary i opracowania GNNS (w tym pomiary satelitarne)
 • Wykonywanie map w technice wektorowej
 • Niwelacja precyzyjna

PRACE GEODEZYJNO – PRAWNE:

 • Podziały nieruchomości
 • Mapy do celów prawnych
 • Wznowienie/wyznaczenie granic działek
 • Badanie stanów prawnych nieruchomości
 • Inne opracowania do celów prawnych

GEODEZJA W PROCESIE BUDOWLANYM:

 • Stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 • Pomiary pionowości
 • Obliczenie objętości mas ziemnych
 • Geodezyjna obsługa budowy