Nasza oferta

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

 1. Mapy do celów projektowych
 2. Tyczenia: budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia, granic działek itp.
 3. Inwentaryzacje powykonawcze
 4. Pomiary i opracowania GNNS (w tym pomiary satelitarne)
 5. Wykonywanie map w technice wektorowej
 6. Niwelacja precyzyjna

Prace geodezyjno – prawne

 1. Podziały nieruchomości
 2. Mapy do celów prawnych
 3. Wznowienie/wyznaczenie granic działek
 4. Badanie stanów prawnych nieruchomości
 5. Inne opracowania do celów prawnych

Geodezja w procesie budowlanym

 1. Stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych
 2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 3. Pomiary pionowości
 4. Obliczenie objętości mas ziemnych
 5. Geodezyjna obsługa budowy

GeoComplex s.c.

Wszelkie prawa zastrzeżone